Pano 360 °

We invite you for the virtual walk in the cities of Ełk and Ozyorsk. The walk was prepared during the development of the "Development of the active tourism as a framework for Polish-Russian cooperation" project, co-financed with the EU capital, during the development of the Trans-border Cooperation Program Lithuania - Poland - Russia 2007-2013.

VIRTUAL WALK

360˚ PANORAMA OF THE CITY OF EŁK
VIRTUAL WALK

Here tourists and citizens may find the attractive accommodation offers.

Here you can find all the necessary information about the sport and leisure infrastructure.

Historic architecture encourages perusing the tokens of the past.

The institutions of the city and its rich cultural offer encourage guests and citizens to participate in the organised events.

GALLERY

NEWS

Actual news about the "Development of the active tourism as a framework of Polish-Russian cooperation" project

All
SAMSUNG

W dniach 22-24 października oraz 5-7 listopada 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł dwie ostatnie  grupy młodzieży z Ozierska, które aktywnie spędziły czas w Ełku w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii…

Zdjęcie

Miasto Ełk zorganizowało dla uczniów ełckich już ostatni 3-dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych w projekcie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. W dniach 15-17 października br. odbyła się ostatnia z 5 zaplanowanych…

IMG_5220mn

Jeden z najciekawszych parków linowych w regionie wybudowany został w Ełku. Obiekt leży przy samym brzegu jeziora i składa się z 3 tras o łącznej długości 366 metrów. Uroczystego otwarcia dokonał we wrześniu Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wspólnie z przedstawicielami…

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union.

Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby  i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa LItwa-Polska - Rosja 2007 - 2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

Strona internetowa powstała przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

EuropeAid: www.ec.europa.eu/europeaid

Program: www.lt-pl-ru.eu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
tel. 87 73 26 000
um@um.elk.pl