Панорамы 360°

Добро пожаловать на виртуальную прогулку по канатным паркам в Элке и Озерске, которые создаются в рамках реализованного проекта «Развитие активного туризма в области польско-российского сотрудничества», совместно финансируемого из средств Европейского союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Литва - Польша - Россия 2007 – 2013.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

ПАНОРАМЫ 360 ГОРОДА Элк
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Здесь гости города и жители могут воспользоваться привлекательной базой ночлегов нашего города.

В этой закладке находится необходимая информация на тему базы предприятий спорта и отдыха.

Историческая архитектура располагает к знакомству с памятниками старины.

Городские учреждения и богатое предложение культурных мероприятий поощряют гостей и жителей города участвовать в организуемых событиях.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

НОВОСТИ

Актуальная информация по теме реализуемого проекта «Развитие активного туризма в области польско-российского сотрудничества»

ВСЕ
SAMSUNG

W dniach 22-24 października oraz 5-7 listopada 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł dwie ostatnie  grupy młodzieży z Ozierska, które aktywnie spędziły czas w Ełku w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii…

Zdjęcie

Miasto Ełk zorganizowało dla uczniów ełckich już ostatni 3-dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych w projekcie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. W dniach 15-17 października br. odbyła się ostatnia z 5 zaplanowanych…

IMG_5220mn

Jeden z najciekawszych parków linowych w regionie wybudowany został w Ełku. Obiekt leży przy samym brzegu jeziora i składa się z 3 tras o łącznej długości 366 metrów. Uroczystego otwarcia dokonał we wrześniu Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wspólnie z przedstawicielami…

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union.

Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby  i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa LItwa-Polska - Rosja 2007 - 2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

Strona internetowa powstała przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

EuropeAid: www.ec.europa.eu/europeaid

Program: www.lt-pl-ru.eu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
tel. 87 73 26 000
um@um.elk.pl