Über das Projekt

image_pdfimage_print

Projekt „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” realizowany jest przez miasto Ełk       we współpracy z miastem Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez rozwój potencjału turystycznego Ełku i Ozierska, a także przez nawiązanie i promocję turystycznej współpracy transgranicznej.

W ramach przedsięwzięcia powstają parki linowe – jeden w Ełku, a drugi w Oziersku, które w czasie realizacji projektu będą bezpłatnie udostępniane mieszkańcom miast i turystom.

Realizacja projektu pozwoli także na opracowanie międzynarodowego programu rozwoju turystyki oraz stworzenie wielojęzycznej strony internetowej pełniącej rolę zintegrowanego systemu informacji turystycznej.

Wszystko to ma na celu rozwój turystyki aktywnej w obu miastach partnerskich i podniesienie skuteczności prowadzonych działań promocyjnych. Dzięki stronie będzie  można  również  odbyć  wirtualny spacer po  powstałych   w  ramach projektu parkach linowych, ale również podziwiać panoramy i krajobrazy obu miast partnerskich.

W ramach projektu odbędzie się również 10 wymian turystycznych dzieci i młodzieży z obu miast. Wspólnie spędzony czas pozwoli nie tylko na wzajemne poznanie kultury sąsiada, ale również jego walorów turystycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 458 268,84 Euro (1915013,83 zł).

Kwota dofinansowania to 412 441,95 Euro (1723 512,42 zł).

Wkład własny miast jest następujący: Ełk – 24 221 Euro (101 214,72 zł); Oziersk – 21 605,89 Euro (90286,69 zł).

loga_projekt