Ełk wyróżniony w konkursie „Polska Pięknieje”

Ełk wyróżniony w konkursie „Polska Pięknieje”

Ełk wyróżniony w konkursie „Polska Pięknieje”

image_pdfimage_print

images-stories-IGA-Polska_Pieknieje_4-480x360

Projekt Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej otrzymał nominację w finale ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy Unii Europejskiej” w kategorii „rewitalizacja”. Ełcki projekt znalazł się w gronie trzech najlepszych spośród 70 zgłoszeń przesłanych w tej kategorii.

Gala finałowa konkursu Polska Pięknieje – 7 cudów funduszy Unii Europejskiej odbyła się 18 września w Warszawie we Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które było organizatorem konkursu.

Już po raz ósmy wybierano najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Poprzez promocję dobrych praktyk, konkurs pokazuje wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany.

W tegorocznej edycji konkursu nagrody główne przyznano w 7 kategoriach: rewitalizacja, obiekt turystyczny, turystyka mobilna i wirtualna, turystyka aktywna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie, oraz edukacja

O zwycięstwo rywalizowało 21 projektów nominowanych przez Kapitułę Konkursu do nagród głównych, wybranych spośród 195 zgłoszeń.

W kategorii REWITALIZACJA do konkursu zgłoszonych zostało ok. 70 projektów przesłanych z całej Polsk

i. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się z projektami nominowała do nagrody głównej tylko trzy projekty, w tym ełcki.

Nominację otrzymał projekt: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej – Program Rewitalizacji Społecznej przeprowadzony w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Miasto Ełk wraz z lokalnym stowarzyszeniem Ełckiej Grupy Animacji i Pedagogiki Społecznej „Alternatywa” wykorzystały metodę streetworkingu do aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Metoda ta zakłada wyjście z murów urzędów na ulice i pracę z osobami marginalizowanymi w ich codziennym otoczeniu.

Artykuł o ełckim projekcie został opublikowany także w albumie poświęconym 21 laureatom ósmej edycji konkursu „Polska Pięknieje”.

Więcej o konkursie na: https://polskapieknieje.gov.pl