Zabytki

Weedern

Terytorium posiadłości Weedern to obszar o wielkości 1276 ha. Druga część majątku ze wsiami Szirguponen, Amtshagen, Dalnee w powiecie gusiewskim znajdowała się 30 km od Weedern i miała powierzchnię 1072 hektarów.