Panoramy 360°

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po parkach linowych w Ełku i Oziersku, które powstają w ramach realizowanego projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 – 2013.

wirtualny spacer

Panoramy 360 miasta Oziersk
Wirtualny spacer

Tu przyjezdni i mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnej bazy noclegowej miasta.

W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje nt. bazy sportowo – rekreacyjnej.

Zabytkowa architektura zachęca do zapoznania się z pamiątkami przeszłości.

Instytucje miejskie oraz bogata oferta imprez kulturalnych zachęcają gości i mieszkańców miasta do udziału w organizowanych wydarzeniach.

Aktualności

Aktualne informacje nt. realizowanego projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy”

Wszystkie
SAMSUNG

W dniach 22-24 października oraz 5-7 listopada 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł dwie ostatnie  grupy młodzieży z Ozierska, które aktywnie spędziły czas w Ełku w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii…

Zdjęcie

Miasto Ełk zorganizowało dla uczniów ełckich już ostatni 3-dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych w projekcie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”. W dniach 22-24 października br. odbyła się ostatnia z 5 zaplanowanych…

IMG_5204mn1

Jeden z najciekawszych parków linowych w regionie wybudowany został w Ełku. Obiekt leży przy samym brzegu jeziora i składa się z 3 tras o łącznej długości 366 metrów. Uroczystego otwarcia dokonał we wrześniu Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wspólnie z przedstawicielami…

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union.

Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby  i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa LItwa-Polska - Rosja 2007 - 2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

Strona internetowa powstała przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

EuropeAid: www.ec.europa.eu/europeaid

Program: www.lt-pl-ru.eu

238120 Obwód Kaliningradzki
Oziersk ul.Podganiczna 1
tel/fax 8-40142-3-27-44
city_ozersk@mail.ru