Druga wymiana dobiegła końca.


W dniach od 15 – 17 lipca 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł grupę młodzieży z Ozierska, która aktywnie spędziła czas w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.
Dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego w Ełku, Ełckiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Edukacji Ekologicznej, Panu Łukaszowi Makarewiczowi i Panu Przemysławowi Oszczapińskiemu z Makarewicz Team Fight Club, Panu Dominikowi Golakowi oraz wolontariuszom z Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia udało się zorganizować atrakcyjny pobyt dla rosyjskiej młodzieży. W trakcie pobytu dzieci miały możliwość wzięcia udziału m.in. w przejażdżce Ełcką Koleją Wąskotorową, połączonej ze spływem kajakowym, uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych, sportowych i tanecznych oraz integracji z młodzieżą polską podczas spotkania przy ognisku. Ciekawą atrakcją był również spacer po Ełku oraz wizyta w Muzeum Kropli Wody.

W ramach projektu realizowanego we współpracy z miastem Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego powstają parki linowe w obu miastach. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie Międzynarodowego Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk oraz stworzenie wielojęzycznej strony internetowej pełniącej rolę zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Organizowane wymiany dla dzieci i młodzieży z miast partnerskich pozwalają spędzić aktywnie czas z rówieśnikami i poznać kulturę sąsiada.