Park Linowy w Ełku


Do września powstanie w Ełku Park linowy usytuowany na cyplu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Budowa Parku linowego w Ełku w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej stała się już faktem. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę Project Outdoor Polska Spółka z o. o. z Bielska – Białej, z którym podpisana została już umowa. Zakończenie prac planowane jest do 19 września bieżącego roku.

Zakres robót obejmuje budowę Parku linowego w systemie asekuracji ciągłej (liny lub siatki asekuracyjne) polegającej na wykonaniu trzech tras linowych rozpiętych pomiędzy drzewami (słupami) lub wieżami. Każda z tras składać się będzie z różnego rodzaju przeszkód linowych dostosowanych do możliwości fizycznych każdej z grup, czyli dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstaną trzy trasy: maluch, niska i wysoka. Trasa maluch przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 3-12 lat, na której zagospodarowane zostanie12 przeszkód. Łączna jej długość to ok. 63 mb. Trasa niska (zielona) przeznaczona dla osób powyżej 8 lat będzie składała się z 20 przeszkód i osiągnie długość ok.120 mb. Ostatnia, najtrudniejsza trasa wysoka (czerwona) przeznaczona jest dla młodzieży i dorosłych. Usytuowane na niej będzie 12 przeszkód, a całkowita jej długość osiągnie 178 mb.

Całkowity koszt budowy Parku linowego w Ełku to kwota 847 998,90 zł. Wkład Miasta Ełku: 279 029,24 zł (ok. 32%), natomiast dofinansowanie: 568 969,66 zł. (ok. 68%) pochodzi z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013.

Park linowy w Ełku, tak samo jak park wybudowany w Oziersku, powstanie w ramach wspólnego polsko – rosyjskiego projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakres całego projektu obejmuje także wymiany uczniów i studentów pomiędzy naszymi miastami. Do tej pory zostały zrealizowane dwie wymiany uczniów szkół gimnazjalnych z Ełku do Ozierska oraz jedna studentów z Ełku. W tym roku dla uczniów ełckich szkół gimnazjalnych planowane są jeszcze dwa wyjazdy. Odbędzie się również 5 wymian studentów i uczniów z Ozierska do Ełku. W ramach projektu powstanie także System Informacji Turystycznej w postaci wielojęzycznej strony internetowej (języki: polski, rosyjski, angielski, niemiecki) umożliwiającej m.in. odbycie wirtualnego spaceru po Ełku i Oziersku zawierającego również bazę noclegową i gastronomiczną. Wydane zostanie także 3000 płyt DVD z wirtualnym spacerem. Opracowany zostanie również Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki Aktywnej Miasta Ełk i Oziersk.